Durf te delen serious game

In een wereld van digitalisering raakt echt contact met elkaar soms verloren. Binnen samenwerking kunnen tegenstrijdige belangen ontstaan. Onze oplossing hiervoor is de serious game ‘Durf te delen’. Het levert nieuwe inzichten en innovaties op binnen teams, een concreet plan kan worden gevisualiseerd en opgevolgd. Met ‘Durf te delen’ krijgen we een vraag, doel of obstakel helder.

Onze missie is om samenwerking binnen organisaties en op publieke plekken te verbeteren door middel van een eerlijk en open overleg. Er is geen winnaar, de uitkomst is een toekomstig doel en een waardevol gesprek. Door het uitbrengen van je stem op het speelbord is iedereen gelijkwaardig aan elkaar.

Door de handeling van het schrijven op de initiatieftegels ontstaan er nieuwe verbanden tussen de verschillende meningen. Aan het eind wordt een winstvraag beantwoord, bijvoorbeeld: wat had in dit gesprek de meeste waarde voor jou? Van bovenaf kan worden vastgelegd wat dit overleg heeft betekent voor deze groep spelers. De serious game ‘Durf te delen’ is een visueel gesprek over wat er écht toe doet. Het spel zorgt voor verantwoordelijkheid, verbondenheid en een betere samenwerking, ook na het spelen.