Durf te delen gesprekstool

Durf te delen met anderen wat jij denkt! Binnen samenwerkingen kunnen tegenstrijdige belangen ontstaan. Onze oplossing hiervoor is de gesprekstool Durf te delen. Durf te delen haalt het gezamenlijke belang uit diverse stemmen. Deze serious game levert nieuwe inzichten en innovaties op, een concreet plan wordt gevisualiseerd en opgevolgd. Met Durf te delen krijgen we een vraag, doel of obstakel helder. Je doorloopt daarbij meerdere fases, van startpunt tot conclusie.

De opeenvolgende fases zorgen voor de nodige afwisseling, momenten van rust en reacties op elkaar. Durf te delen geeft de gelaagdheid van onderwerpen en verschillende invalshoeken weer. Met deze gesprekstool wordt het concrete en gevoelsmatige benoemd en gecombineerd tot resultaat. Het gesprek gaat van wat betekent het voor jou?, naar hoe ga je dat aanpakken?. Zo ga je van definiëren naar oplossen.

Bij het voeren van een gesprek, ook bij lastige onderwerpen, is het niet altijd vanzelfsprekend dat er genoeg ruimte en veiligheid is om eerlijk en open te communiceren. Met Durf te delen bieden wij een manier om deze drempel zoveel mogelijk weg te nemen en mensen met elkaar te verbinden. Het schrijven op de initiatieftegels maakt verbanden tussen de diverse meningen zichtbaar. Knelpunten en verschillen worden besproken. Er is ruimte voor de stem van de minderheid. Vanaf het moment dat de spelers rond het bord plaatsnemen is iedereen gelijk. 

De serious game Durf te delen is een visueel gesprek over wat er écht toe doet. Door de flexibiliteit van deze spelvorm en het maatwerk dat wij aanbieden is Durf te delen breed inzetbaar en uniek. Het zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid, verbondenheid en een betere samenwerking, ook na het spelen. 

Op onderstaande foto’s is het laatste prototype van Durf te delen te zien.

Durf te delen
in de praktijk

De gesprekstool Durf te delen is bij het programma Inclusie & Diversiteit van de Gemeente Amsterdam ingezet door Bureau de Hamvraag & Winnie Roseval. Een van de startvragen tijdens de meerdere gesprekken die zijn gevoerd was
Hoe voeren wij met onze teams een open en constructief gesprek over het thema inclusie en diversiteit?

Partners